Annons

Återkoppling: Ledighet avgör mer än ljuset

En läsare menar att det faktum att det föds flest barn nio månader efter sommaren snarare har med semestern att göra än med tillgången på vitaliserande ljus.

Annons

Publicerad:

2004-03-01

Artikeln om naturens rytmer avslutas med att det knappast är "en slump att antalet födda barn har en topp i mars-april, nio månader efter sommarens ljusaste tid". Men det är bara de senaste 40-50 åren som det har varit så.

Går man två hundra år tillbaka i tiden, till en tid när folk levde närmare naturen och inte kunde planera sina barn på samma sätt som i dag, så föddes de flesta barnen i september. De kom alltså till under årets mörkaste tid. Det är nog inte tillgången på ljus som är avgörande utan snarare tillgången på tid.

På den tiden arbetade majoriteten av befolkningen med jordbruk och hade sin brådaste tid under sommaren. Under julhelgen var man däremot ledig och kunde slappna av och umgås. Nu för tiden är ju de flesta lediga under sommaren och har tid för varandra då.

Klockan i ögat

Speciella celler i ögat styr vår kroppsklocka så att dygnsrytmen stämmer överens med jordens rotation.

2003-12-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.