Annons

Dolt samspel i underjorden avslöjat

Mikrobiologer från Sveriges Lantbruksuniversitet har lyckats synliggöra samspelet mellan bakterier och växter.

Annons

Spannmål kan med framgång odlas även i naturlig jord utan tillsatser av konstgödsel. Det bygger bland annat på att den odlade växtens rötter upprättar förbindelse med mykorrhizasvampar. Svamparnas fina trådnät i marken hjälper växten att ta upp vatten och näringsämnen. I utbyte förser växten svampen med energi i form av socker från fotosyntesen, något som svampar saknar. Men för lantbruket är effekten inte tillräcklig utan måste förstärkas för att fungera som alternativ till gödsling.

En allmän teori är att bakterier är nödvändiga i sammanhanget, bland annat genom att underlätta för rot- och svamptrådarna att hitta varandra i myllan. Professor Janet Jansson och hennes doktorand Veronica Artursson vid Institutionen för mikrobiologi ville pröva teorin. Först letade de upp bakterier som växte och delade sig i spannmålsåkern. Det skedde genom att de lurade bakterierna att bygga in en konstgjord byggsten i sitt DNA. Den avvikande byggstenen avslöjade vilka bakterier som var aktiva. Sedan märktes dessa bakterier med ett grönt fluorescerande protein. I mikroskopet gick det då att se hur bakterierna flockades kring svamptrådarna. Första steget till ett bevis för teorin är taget.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.