Annons

Östrogen omvärderat

Från att ha betraktats som ett undermedel visar sig nu riskerna med östrogen överstiga nyttan vid långtidsbehandling.

Annons

Som en omvänd hand. Det är ett sätt att beskriva hur Läkemedelsverkets rekommendationer för östrogenbehandling nu har ändrats. I mitten av december 2003 skickades nya förskrivningsråd ut till Sveriges läkare.

- Vi anser det fastslaget att vad gäller långtidsbehandling med östrogen mot benskörhet så överstiger riskerna nyttan, säger Viveca Odlind, professor i gynekologi vid Läkemedelsverket.

Hon ger ett räkneexempel: Om tusen 50-åriga kvinnor behandlas med östrogen mot benskörhet i tio år förhindras 2 benbrott. Under samma tid ökar antalet fall av bröstcancer med ungefär 6 fall i gruppen.

Behandling med östrogen under klimakteriet lindrar besvär som svettningar och värmevallningar. Dessutom stärks slemhinnorna i underliv och urinvägar. I Sverige använder var femte kvinna mellan 45 och 64 år medlen, och under 2003 uppgick försäljningen av östrogen till drygt 280 miljoner kronor.

Låga doser rekommenderas

Från och med nu rekommenderas behandling med östrogen enbart för kvinnor som har uttalade klimakteriebesvär. Även då bör lägsta effektiva dos användas och så kort tid som möjligt.

- De som lider av svåra klimakteriebesvär får ökad livskvalitet med östrogenbehandling och bör fortsätta med den, säger Viveca Odlind.

De nya rekommendationerna har utarbetats av en europeisk expertgrupp som utsetts av läkemedelsnämnden inom den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA. Gruppen har granskat de studier som finns och vägt samman risker och fördelar med östrogenbehandling.

Nya rön bakom ändrade råd

Under de senaste 18 månaderna har det framkommit ny och avgörande information som gäller risker vid östrogenbehandling. Två viktiga studier är den amerikanska Women's Health Initiative Study där 16 600 kvinnor ingår och den brittiska befolkningsstudien Million Women Study.

Dessa visar att behandling med enbart östrogen ger en liten ökad risk för bröstcancer, en risk som ökar ju längre behandlingen pågår. Möjligen ökar även risken för cancer i äggstockarna, även om detta samband är otydligare.

Vid behandling med östrogen kombinerat med gulkroppshormon ökar risken för bröstcancer mer än när bara östrogen ges. Risken avtar dock när behandlingen avslutas. Fem år efter avslutad behandling är risken densamma som för kvinnor som aldrig fått hormonbehandling. Att gulkroppshormon används beror på att enbart östrogen kan orsaka okontrollerad tillväxt av slemhinnan i livmodern, något som i sin tur ökar risken för livmodercancer.

- De nya studierna visar på en paradox: genom att behandla med kombinerade hormoner skyddar man mot en cancer, men ökar samtidigt risken för en annan, säger Viveca Odlind.

Studierna visar också att det inte finns belägg för att behandling med östrogen skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. I stället verkar risken för hjärtinfarkt och blodpropp vara förhöjd under det första året med östrogen, något som även tycks gälla risken för att drabbas av stroke.

I somras kom det också forskningsresultat som tyder på att när hormonbehandling ges till kvinnor över 65 år ökar risken för demens.

Friska ska inte behandlas

De nya råden gäller endast de preparat som ges mot benskörhet och klimakterieproblem. De svaga östrogenmedel som ges lokalt i underlivet för att stärka slemhinnorna har däremot inte kunnat kopplas till ökade risker för cancer eller annan sjukdom.

Östrogen har av vissa betraktats som något av ett undermedel och ett sätt att hålla kroppen ung genom klimakteriet. Och även om andelen som använder preparaten har minskat sedan år 2000, är det många gynekologer som fortfarande frikostigt skriver ut östrogen under lång tid.

- Östrogen har omgetts av en sorts hallelujakör, så det kan vara svårt för både gynekologer och patienter att ändra uppfattning och beteende, säger Viveca Odlind.

Hon betonar att den princip som nu understryks - att medlen inte ska ges till kvinnor utan klimakteriebesvär eftersom de inte förhöjer livskvaliteten - även har gällt tidigare och alltid bör gälla när det handlar om läkemedelsbehandling.

Östrogen skyddar inte hjärtat

Stor amerikansk studie visar att östrogentillskott inte skyddar friska kvinnor i menopausen mot hjärt-kärlsjukdom.

2003-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

9

Kommentarer

Inehåller inte p_piller östrogen?Varför sägs det inte att det är lika farligt att äta p-piller, som så många gör under mycket låg tid dessutom. Min fråga: är det inte lika farligt m P-piller?

Det är konstigt att synen på östrogen verkar skilja sig mellan manliga och kvinnliga gynekologer, de manliga rekommenderar varmt att kvinnor i övergångsgångsåldern ska ta östrogener vare sig de har några symptom eller ej. Kvinnliga däremot är mycket restriktiva med att skriva ut östrogener och det gäller även om kvinnan har besvär eller ej. Varför?Ulla

Ovanstående studier baseras på att kvinnorna använt syntetiska hormoner:
ethinylestradiol och progestin. Senare forskning har visat att bioidentiska hormoner inte har samma biverkningar.

Är det någon som vet var man kan informera sig mer om bioidentiska hormoner? Vilken läkare skriver ut dessa? Har hormonplåster just nu och det känns inte riktigt bra med syntetiska hormoner, men vet inte hur jag ska komma ifrån det.

Jag skulle väldigt gärna få hjälp med att hitta några läkare här i Sverige som kan kolla upp mina hormon nivåer och ev skriva ut rätt nivå av dos ifall jag skulle behöva.
Men var finner man dessa läkare? Vore mycket tacksam för svar.

Jag skulle väldigt gärna få hjälp med att hitta några läkare här i Sverige som kan kolla upp mina hormon nivåer och ev skriva ut rätt nivå av dos ifall jag skulle behöva.
Men var finner man dessa läkare? Vore mycket tacksam för svar.

Jag har länge haft klimakterieproblem och skulle gärna få hjälp med att hitta någon läkare här i Stockholm som kan kolla upp mina hormon nivåer och ev skriva ut rätt nivå av dos ifall jag skulle behöva.
Men var finner man dessa läkare? Vore mycket tacksam för snabbt svar.

Kerstin

Hejsan

Vill gärna veta vilka läkare som kan kolla upp mina hormonnivåer.
Finns läkare som gör detta i Stockholms län eller Uppsala län.
Om ej ..var??

Önskar snabbt svar

vill få mätt mina hormonnivåer och bli behandlad med bioidentitetiska hormoner har lätt osteoporos och klimateriebesvär 50 år