Annons

Färre patent

Under toppåren 1997 och 2000 fick Patentverket in ungefär 5 000 ansökningar per år. Nu har antalet ansökningar sjunkit till drygt 3 500.

Annons

Publicerad:

2004-04-01

Förklaringen är bland annat att många stora teknikföretag har dragit ner på sin forskning eller flyttat den utomlands.

- I IT-sektorn har många företag försvunnit, och telekomkrisen har slagit hårt mot bland andra Ericsson. Här har patentansökningarna minskat med 60 procent. Andra, som Pharmacia & Upjohn, har knoppat av och flyttat verksamhet utomlands, vilket medför att man söker patenten där, säger informationschef Ingeborg Giegold vid Patentverket.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.