Annons

Hjälp Lars navigera!

Lisa och Lars är två erfarna piloter som sitter och pokulerar på en bar i Anchorage.

De testar varandras navigeringskunskaper, och Lisa ställer denna fråga till Lars:

- Om du flyger 100 kilometer rakt söderut, sedan 100 kilometer rakt västerut och till sist 100 kilometer rakt norrut och då kommer tillbaka till den plats där du startade, var befinner dig du då?

- Den är gammal, svarade Lars. Det är ju nordpolen.

Lisa fortsatte:

- Men det är faktiskt inte det enda ställe på jorden där man kan göra det här tricket. Var någonstans mer kan man göra det?

Lars blev ställd.

Var på jorden kan man utföra denna flygning förutom på nordpolen?