Annons

Lax bedöms olika

I en stor amerikansk undersökning som publiceras i tidskriften Science jämförs halterna av 14 olika organiska miljögifter i fisk från odlingar i Europa och Nord- och Sydamerika.

Forskarna har undersökt innehållet av gifter som anses öka risken för levercancer och andra cancerformer, främst dioxiner, PCB, dieldrin och toxafen.

Enligt den amerikanska miljömyndigheten EPA är gifthalterna så höga i odlad lax att man bör begränsa konsumtionen. Odlad lax från Skottland och Färöarna bör inte ätas oftare än en gång var fjärde månad. Men experterna är inte eniga.

- Den amerikanska riskbedömningen är i våra ögon alltför sträng. Världshälsoorganisationen och EU ser inga problem med den odlade laxen, säger Per Ola Darnerud, toxikolog vid Livsmedelsverket.

- Däremot anser vi, utgående från dioxinhalterna, att kvinnor i barnafödande ålder inte bör äta vildfångad lax från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern oftare än en gång i månaden. Samma råd gäller även annan vildfångad fet Östersjöfisk, exempelvis strömming.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.