Annons

Tobaksepidemin likadan i de flesta länder

I de flesta av EU:s medlemsstater är andelen rökare högst bland lågutbildade kvinnor, därefter bland lågutbildade män.

Annons

Publicerad:

2004-04-01

Enligt de dominerande resultaten inom tobaksforskningen är det de välbärgade som först börjar röka, men de är också den första gruppen som slutar.

"Tobaksepidemin" sprids i flera faser som är likadana i de flesta länder. Först ser man en ökning bland männen, som följs av en snabb ökning bland kvinnorna. Ett par decennier senare motsvaras dessa toppar av att de rökningsrelaterade dödsfallen ökar. Därefter minskar rökningen. I Sverige röker i dag 20 procent av alla kvinnor och 18 procent av männen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.