Annons

Vilken färg har Camillas hatt?

Ett sätt att testa sina kamraters logiska förmåga har tänkts ut av Ulla.

Ulla ställer upp Anders, Britta och Camilla på rad och meddelar följande:

- Jag har tre svarta och två röda hattar, och var och en av er kommer att få antingen en svart eller en röd hatt. Men ni måste blunda när jag sätter på er hattarna, och ni kommer inte att kunna se färgen på er egen hatt när ni öppnar ögonen.

När hon har satt på hattarna och alla öppnat ögonen, frågar hon Anders - som står längst bak i raden och därför kan se färgen på både Brittas och Camillas hattar - om han vet färgen på sin egen hatt.

- Nej, svarar Anders.

Därefter går samma fråga till Britta, som alltså bara kan se färgen på Camillas hatt. Inte heller hon kan tala om färgen på sin egen hatt.

Till sist går frågan till Camilla - som ju inte kan se någon hatt - och till Anders och Brittas förvåning svarar hon:

- Jag vet färgen på min hatt.

Är hatten på Camillas huvud röd eller svart?