Annons

Luftskepp ska ge glesbygd bredband

Men svenska forskare tror inte att bredband via radiolänkar ger tillräcklig kapacitet.

Annons

I Storbritannien leds ett stort internationellt forskningsprojekt, Capanina, som ska skapa bredbandsförbindelser i glest befolkade områden i Europa. Länkarna till nätet ska vara luftskepp eller förarlösa solcellsdrivna flygplan som stationeras 20 kilometer ovan jord. Målet är att förse europeiska glesbygder med bredband inom fyra år.

- Projektet kommer att innebära bredbandsförbindelser som är 2 000 gånger snabbare än via traditionella modem. De är 200 gånger snabbare än dagens ADSL-bredband via kabel, säger projektets vetenskapliga chef David Grace vid University of York.

Det betyder att man siktar på förbindelser på upp till 120 megabit/sekund. Men från svensk sida är man inte imponerad.

- För ungefär fyra år sedan hade vi en liknade diskussion i Sverige. Då handlade det om huruvida vi skulle skicka upp 25 ballonger med basstationer för att sända trådlöst bredband till glesbyggd. Jag tror inställningen till detta är likadan nu som då - kapaciteten räcker inte, säger Björn Björk vid Kommunförbundets IT-avdelning som bland annat bevakar svensk utbyggnad av bredband i glesbygd.

- Det blir för trångt, vilket sänker kommunikationshastigheten - oavsett om man hävdar att förbindelsen har ett antal hundra megabits överföringskapacitet per sekund, säger han.HB

Svenskt bredband i glesbygd

I juni 2000 beslutade Sveriges riksdag att avsätta 8,3 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i glesbygd.

2004-07-01

Norrland bra på bredband

I dag är det bara 15 kommuner i Sverige som inte kan erbjuda sina invånarebredband.

2003-07-01

Internet med laser i luften

Trådlös optisk kommunikation är en ny konkurrent till bredband via radio eller optisk fiber i storstäderna.

2002-04-01

Så får alla plats i etern

Kan smart radioteknik som hittar kryphål i frekvensutrymmet fungera i stor skala?

2006-12-01

Fler unga röstar - men inte i glesbygd

I jämförelse med valet 2002 steg valdeltagandet bland förstagångsväljarna i höstas från 70 till 76 procent.

2007-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.