Annons

Värre att mutas än att muta

Sociologen David Wästerfors, Lunds universitet, har intervjuat 36 svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa om deras syn på mutor.

Annons

Korruptionen ses ibland som en förklaring till att affärer inte gått i hamn.

När det gäller att själv ge mutor tillmäts de ett taktiskt värde och man ser dem som en anpassning till den rådande kulturen i landet.

De intervjuade affärsmännen har delade uppfattningar om det omoraliska i mutorna. Å ena sidan menar många att de inte har något val eller att det bara handlar om provisioner eller gåvor. Å andra sidan har affärsmännen efter hand kunnat märka att inte alla i landet ger eller tar mutor, och att vissa personer grips av polisen för mutbrott.

- Men de flesta förefaller överens om att ta mutor är mer klandervärt än att ge, menar David Wästerfors.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

När en affär ibland inte blir av i vissa kretsar och stater. Korruption ses även som det som möjliggjorde en affär i andra sammanhang. Beroende på omständighet och resultat ses korruption utifrån subjektiva värderingar och kulturella betingelser. Det är min subjektiva uppfattning. Men mer forskning om vad som läggs in detta begrepp och hur det tolkas kulturellt och organisatoriskt är en intressant frågeställning som ännu inte är besvarad.