Annons

Genmodifierat DNA påträffat i utsäde

Rapsen är svårast att skydda från genetiska föroreningar.

Hur sannolikt är det att DNA från genetiskt modifierade grödor sprider sig okontrollerat? Denna viktiga aspekt på genteknisk säkerhet har nyligen undersökts i en studie som har bekostats av den amerikanska organisationen Union of Concerned Scientists. Man har studerat förekomsten av genetiskt modifierat DNA i utsäde som borde vara helt fritt från sådana inslag. Särskilt för de ekologiska odlarna är det viktigt att utsädet är garanterat rent.

Forskarna testade utsäde av olika sorters soja, majs och raps. Mellan 0,05 och 1 procent av fröna innehöll genetiskt modifierat DNA. Värst drabbad var rapsen, där alla sex rapssorter som ingick i studien var förorenade.

- Det är näst intill omöjligt att hålla rapsutsädet helt rent, särskilt i länder som USA och Kanada där en stor del av den odlade rapsen är genetiskt modifierad, säger professor Gunnar Svensson. Han är professor i växtvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och ledamot av Gentekniknämnden.

Han berättar att frågan just nu debatteras flitigt inom EU. De gränser som diskuteras är 0,3-0,5 procent för utsädet och 0,9 procent för oavsiktlig inblandning i de skördar som är avsedda som livsmedel. Ligger värdena högre måste produkten GMO-märkas.

Mycket snävare gränser måste dock sättas för förekomsten av DNA från framtida industriella grödor, exempelvis oljeväxter som har modifierats för att producera plastråvara eller skäroljor för industrin, så att sådant material inte förväxlas med grödor avsedda för livsmedel.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar