Annons

Hjälpsamma rika länder

Sverige ligger bra till, men inte i topp.

Annons

Världens rika länder har för vana att ge u-länder råd om hur de ska främja sin ekonomiska utveckling: genom att bekämpa korruption, liberalisera finansmarknaderna, skära i budgetunderskotten, investera i utbildning och så vidare.

Men gör i-länderna på hemmaplan allt vad de kan för att hjälpa till? Nu har Center for Global Development, ett fristående lobbyorgan i Washington, rankat 21 av världens rikaste länder med avseende på deras insatser för u-länderna. Måttet kallas Commitment to Development Index och tar hänsyn till u-landsbiståndens storlek och kvalitet och ländernas politik vad avser handel med och kapitalinvesteringar i u-länder. Man har också vägt in i vad mån länderna är öppna för immigration från fattiga länder, deltagande i fredsbevarande militära och i humanitära insatser, satsningar på teknikutveckling och icke-militär forskning. Länderna ska också ha ratificerat internationella miljöavtal och högbeskatta oljeprodukter för att hamna högt på listan.

Länder i Nordeuropa tenderar att komma före dem i Sydeuropa. Sverige återfinns på 3:e plats, främst tack vare förstaplatsen vad gäller bistånd. Bland de olika delfaktorerna är Sverige sämst på investeringar där vi hamnar först som nummer 19.

1. Nederländerna
Danmark
3. Sverige
4. Australien
Storbritannien
6. Kanada
7. USA
Tyskland
Norge
Frankrike
11. Finland
12. Österrike
13. Belgien
14. Portugal
Italien
16. Nya Zeeland
17. Grekland
18. Irland
Schweiz
20. Spanien
21. Japan

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Jag finner det vara löjligt att USA kan hamna på en 7:e plats totalt, eftersom det landet ger minst i bistånd relativt sin ekonomi av alla i-länder i hela världen. Hälften av det totala biståndet till 3:e världen utgörs av EU-pengar, vilket är en ganska uppseendeväckande siffra.http://www.eu.int/index_sv.htm. Det får en att undra hur fristående "Center for Global Development" (Washington!) egentligen är.

I indexet ingår sju olika faktorer, varav u-landsbistånd är endast en. Och mycket riktigt kommer USA först på 19:e plats av de 21 länderna i detta avseende. Endast Nya Zeeland och Grekland är sämre. USA ligger också dåligt till på miljöfaktorn (plats 21!). Men genom att USA hamnar högt på några av de andra faktorerna, särskilt migration och handel, blir det ändå en sjundeplats totalt.

Men bistånd borde ju viktas mycket högre än t.ex. migration. Det är ju ändå biståndet som används för att ge de människor som bor i de fattigare länderna ett drägligare liv och mat på bordet. Har de tagit någon hänsyn alls till det?

Gå tillhttp://www.cgdev.org/rankingtherich/home.htmlså finns där alla upplysningar om hur ranglistan räknats ut samt siffervärden för alla 21 länder i alla de sju avseendena.