Annons

Plågoris på väg norrut

Den giftiga tallprocessionsspinnaren vill vi helst slippa se i skogen.

Annons

I Sydeuropa är sydliga arter av tallprocessionsspinnare ett av tallskogens värsta plågoris. Man har i Europa kunnat följa hur insekten har spritt sig norrut i takt med att klimatet har blivit varmare.

Den svenska arten finns på Öland och Gotland. Normalt betraktas den som en hotad art, men under 2004 har den utvecklats i massor och ställt till problem.

Insektslarvens giftiga hår ger utslag och stark klåda som kan utvecklas till allergi. Man behöver inte ens komma i direkt kontakt med larven för att få utslag. Vid massförekomst sprids håren av vinden i sådana mängder att människor som rör sig utomhus får problem.

Tallprocessionsspinnarfjärilarna lägger ägg på tallbarren som övervintrar och kläcks i april. Larverna växer långsamt, och mot slutet av sommaren vandrar de i väg i procession för att tillsammans gräva ner sig i sanden och förpuppas. Det krävs hedmark med stark solinstrålning för att larven ska kunna utvecklas inne i puppan. I mitten av nästa sommar är fjärilen färdigutvecklad.

Finns det då andra giftiga insekter i Sverige?

- Ingen kommer i närheten av processionsspinnarnas giftighet. Men larverna hos vissa andra spinnare bär också på giftiga hår. Långhåriga larver som gräsulv ska man undvika att röra, förklarar Fredrik Schlyter som forskar om kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Har just läst artikeln on tallprocessionsspinnare i Sverige. Jag skulle vilja komma i kontakt med någon en ansvarig person eller marknadsförare i ämnet - jag har nämligen kommit i kontakt med tillverkare av en ekologiskt postiv testad metod.