Annons

För 50 år sedan

Den första 3-D-filmen, Bwana Devil, visas år 1954 på biografer i USA. Tekniken spås en lysande framtid, som dock inte kommit ännu.

Annons

Publicerad:

2004-12-01

För 100 år sedan

1904 patenterar britten John Ambrose Fleming en diod, senare också kallad Flemings ventil. Den blir grunden till det elektroniska radioröret.

För 100 år sedan

Den österrikisk-amerikanske immunologen och sedermera Nobelpristagaren Karl Landsteiner upptäcker år 1904 rhesusfaktorn, en dominant ärftlig egenskap hos röda blodkroppar som är av betydelse vid blodtransfusioner. Tre år tidigare hade han upptäckt AB0-grupperna, och han urskiljer så småningom ytterligare två blodgruppssystem.

För 100 år sedan

Ytterligare ett genombrott år 1904 görs av den amerikanska butiksinnehavaren Thomas Sullivan. Av muslin - ett lätt, glest bomullstyg som fått namn av den irakiska staden Mosul - framställer han världens första tepåse.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.