Annons

Hjälp Mats beställa rätt lastbil!

Han har allvarliga problem med sin procenträkning.

Syltföretagets transportansvariga, Mats, sitter på sitt kontor och ska beställa lastfordon för ett parti tranbär som kom in för några dagar sedan och nu ska sändas vidare till fabriken. Partiet vägde vid ankomsten 10 ton och hade en fukthalt på 99 procent.

När han håller på att fylla i ordern kommer lagerchefen Sabine förbi och berättar att fukthalten nu har gått ner till 98 procent.

- Det kan väl inte spela så stor roll för totalvikten, säger Mats lugnt. Det måste ju fortfarande röra sig om så gott som 10 ton tranbär.

Sabine tittar förvånat på honom och säger:

- Nej, men det blir ju helt fel.

1. Kan du hjälpa Mats att räkna ut vikten på partiet sedan fukthalten minskat?

- Det här med procenträkning är inte så lätt, fortsätter Sabine. Om fukthalten på 98 procent först skulle minska med en viss procentsats och sedan öka med samma procentsats, vad skulle halten då vara? Eller om den först skulle öka och sedan minska med samma procentsats?

- Du kollrar bort mig fullständigt, stönar Mats. Säg svaret innan jag dör av nyfikenhet!

2. Vad händer om fukthalten ändras på de två sätt som Sabine beskriver?

A. I båda fallen skulle fukthalten vara densamma som före förändringarna.

B. I båda fallen skulle halten vara högre än före förändringarna.

C. I båda fallen skulle halten vara lägre än före förändringarna.

D. Om fukthalten först ökar och sedan minskar skulle den vara högre, och om den först minskar och sedan ökar skulle den vara lägre.

E. Om halten först ökar och sedan minskar skulle fukthalten vara lägre, och om den först minskar och sedan ökar skulle den vara högre.