Annons

Långt liv ger fler barnbarn

En gammal teori får konkret stöd.

Annons

Till skillnad från de flesta däggdjurshonor lever kvinnor i många årtionden efter det att de inte längre kan få barn. Detta är inget nytt fenomen som hänger samman med det moderna samhällets läkarvård, hygien eller kosthållning. Även i gamla tider i Europa liksom i sentida jägar-samlarsamhällen har minst en tredjedel av kvinnorna varit äldre än 45 år. Också hos våra närmaste släktingar schimpanserna upphör fruktsamheten i 45-50-årsåldern, men endast 3 procent av honorna är 45 år eller äldre.

Teorin har länge varit att mormödrar kan bistå med att ta hand om sina döttrars barn och därmed hjälpa dessa att överleva till fruktsam ålder, men denna evolutionära idé har varit svår att bevisa.

Nu har finländska och kanadensiska forskare undersökt födslar och dödsfall under 1700- och 1800-talen i två landsbygdsområden i sina respektive länder. Studien omfattar nära 4 000 kvinnor som fått minst ett barnbarn och blivit åtminstone 50 år gamla. Forskarna rapporterar i Nature att dessa kvinnor i genomsnitt fick ett extra barnbarn för varje 5-årsperiod som de överlevde efter fyllda 50. Detta gäller även sedan hänsyn tagits till olikheter i antal egna barn, hälsa och hushållens ekonomi. En mycket påtaglig effekt, med andra ord.

De barn som hade en levande farmor och/eller mormor vid födseln hade dessutom större chans att överleva till vuxen ålder, speciellt om farmodern/mormodern vid barnets födsel var under 60 år gammal.

Unga vuxna män och kvinnor med levande mödrar fick också sitt första barn nära tre år tidigare än unga vuxna vars mödrar dött och de fick sina påföljande barn tätare och större andel av barnen överlevde till vuxen ålder. Dessa omständigheter stärker ytterligare mor- och farmödrarnas betydelse.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Kan det inte vara så enkelt att människan måste känna sig behövd för att få ett långt och friskt liv. Överdödlighet bland ensamma och personer som inte känner någon mening med tillvaron bör även detta kunna ses i undersökningar. Samband mellan bekräftelse och meningsfullhet av livsinnehåll tror jag är samband som visar på långt liv. Liksom meningslöshet och icke bekräftelse visar samband med ett kortare levnadslopp.

Det är nog snarare den summerade erfarenheten som slår igenom då en rutinerad mor får vara med!