Annons

Unga svenskar vill inte forska

Forskarkarriär får lågt betyg av svenska ungdomar.

Annons

I ett internationellt forskningsprojekt under ledning av pedagogikprofessorn Svein Sjøberg vid Oslo universitet har forskare ställt 250 frågor till ungdomar om hur de ser på teknik och vetenskap.

Nu har drygt 25 000 ungdomar från över 30 länder svarat på frågorna, och Svein Sjøberg sammanfattar resultat med att ungdomar överlag ser mycket positivt på teknik och vetenskap: livskvaliteten kommer att förbättras och arbetslivet bli mer intressant. Generellt innebär teknik och vetenskap större fördelar än nackdelar, anser dessa ungdomar, som älskar moderna tekniska prylar och är suveräna konsumenter.

Till det negativa hör dock att de inte gillar teknik och vetenskap i skolan, eftersom de tycker att det är svårt och tråkigt. Många är också tveksamma inför att studera och själva arbeta med teknik och vetenskap. De har dessutom en negativ uppfattning om forskare som personer.

När Svein Sjøberg jämför resultatet på frågorna från olika länder framträder ett mönster där ungdomarna i utvecklingsländer är mycket mer positiva till vetenskap och teknik än ungdomarna i i-länderna. Allra tydligast syns detta i svaren på frågan "Skulle du vilja bli forskare?" Se listan nedan.

Jag skulle vilja bli forskare

Tio i topp

 1. Uganda (3,60)
 2. Lesotho (3,47)
 3. Ghana (3,39)
 4. Swaziland (3,07)
 5. Egypten (3,00)
 6. Zimbabwe (2,96)
 7. Bangladesh (2,91)
 8. Indien (2,67)
 9. Turkiet (2,63)
 10. Filippinerna (2,54)

Tio i botten

 1. Danmark (1,55)
 2. Norge (1,56)
 3. Japan (1,56)
 4. Sverige (1,68)
 5. England (1,70)
 6. Estland (1,71)
 7. Israel (1,76)
 8. Finland (1,76)
 9. Island (1,80)
 10. Nordirland (1,84)

Frågorna besvarades på en fyrgradig skala, där 1 betyder att man inte alls instämmer och 4 att man håller med helt. Sifforna inom parantes anger snittpoängen i respektive land och region.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det hopplösa trosbrödraskapet av media, politiker och professorer gör allt för att trycka ned intresset för naturvetenskap.Professorerna manipulerar politikerna och media som manipulerar allmänheten och politikerna för mera anslag. Ju sämre det går för svenska elever vid internationella jämförelser desto bättre möjligheter till nya anslag.Bra lösningar är därför inte intressanta.En intressant lösning pågår och kan ses ppå: http://www.theuniphysics.info