Annons

Färre mänskliga gener än väntat

Den mänskliga arvsmassan innehåller bara 20 000-25 000 gener, inte uppåt 35 000 som man trott.

Annons

Förutom att människans DNA innehåller färre gener än väntat, tycks dessutom omkring 1 200 av dem vara nyligen bildade kopior av gener som redan finns. Det visar två studier som presenteras i tidskriften Nature.

När kartan över människans arvsmassa presenterades år 2001, innehöll den hundratusentals platser där DNA-bitar hamnat fel eller helt enkelt fattades. Både det statliga HUGO-projektets och det privata företaget Celeras variant av kartan saknade uppåt 30 procent av den totala mängden DNA och en tiondedel av den del av arvsmassan som innehåller gener.

Efter tre års arbete har flera forskargrupper nu fyllt igen de flesta hålen så att bara 341 återstår. Denna förfinade karta innehåller 99 procent av den del av arvsmassan som innehåller gener, och antalet fel i avläsningen är bara ett per 100 000 baspar, det vill säga bokstäver i det genetiska alfabetet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.