Annons

Lärare sätter ofta orättvisa betyg

Många grundskollärare kan inte använda det rådande betygssystemet, visar en ny avhandling.

Annons

- Av 30 behöriga lärare var bara fyra medvetna om principerna för det nya betygssystemet, säger pedagogen Bengt Selghed vid Högskolan i Kristianstad, som skrivit avhandlingen Ännu icke godkänt.

I mitten av 1990-talet infördes ett system med betygen godkänt (G), väl godkänt (VG) och mycket väl godkänt (MVG). Det gamla systemet syftade till en nationell rangordning av eleverna enligt en normalfördelningskurva. Nu har man i stället infört en kunskapssyn som bygger på förståelse i stället för fakta, och därmed en kvalitativ och inte kvantitativ syn på betyg. Det innebär att alla som når kunskapsmålen har rätt till de högsta betygen.

- Lärarna är positiva till det nya systemet, men alla förstår det inte, säger Bengt Selghed. Bara fyra av de behöriga lärare som jag har intervjuat menar att betygen ska mäta kvaliteten på elevernas kunskaper.

Därför betygsätter de annat än om eleverna har nått kunskapsmålen.

- Exempelvis spelar beteende, läxläsning och aktivitet in. Men även personlighet, att eleverna är verbala och inte blyga, samt uppförande påverkar betygen. Dessutom spelar lärarnas personliga läggning roll, och många av dem använder betygen som ett belöningssystem, det vill säga håller inne med MVG till i nian. Andra lärare ger höga betyg av snällhet. Samtliga lärare jag intervjuat tror att betyg mellan olika skolor inte kan jämföras, säger Bengt Selghed.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Bör inte lärare få en fortbildning när nya betygssystem införs. Detta system är nu inte nytt men när det var detta så borde detta skett. Då inte bara genom en fortbildning i hur systemet ska användas (vilket kanske också skedde) utan lärararen borde också ha fått göra en test för att se om denne kunde arbeta utefter det nya systemet. Detta tror jag inte gjordes då detta isåfall skulle resulterat i att alla behöriga lärare som klarat av testet även varit kapabla till att sätta rättvisa betyg. De som inte klarat eller klarar testet borde inte få sätta betyg. Rättvisa betyg för alla elever ska vara ledstjärnan i skolans värld. Det nu inte helt nya betygssystemet är annars bra till skillnad mot det tidiagre mycket orättvisa och för mig oförståeliga system vi hade innan dess där kunskap inte var det primära utan faktainlärning utan förståelse för helheten av vad som lärdes in.