Annons

Naturliga klimatvariationer större än forskarna trott

Bara de senaste 15-20 årens uppvärmning saknar motstycke i klimathistorien.

Annons

Det nya är att forskarna har sammanställt klimatdata och genomfört statistiska beräkningar på ett annorlunda sätt än tidigare. Anders Moberg, meteorolog och naturgeograf vid Stockholms universitet, har lett rekonstruktionsarbetet:

- Vi tolkar naturens arkiv på ett nytt sätt. Våra resultat tyder på att man hittills har underskattat storleken på de naturliga förändringarna i klimatet. Sådana klimatsvängningar kan förklaras av variationer i solens utstrålning och av vulkaniskt stoft i atmosfären som reflekterar solens instrålning. Detta innebär även större osäkerhet i de scenarier för framtida klimat som har lagts fram (se Svenskt framtidsscenario: Norrland får skånskt klimat, F&F 6/00).

Dessa har hitills bara tagit hänsyn till människans inverkan.

För att få fram historiska temperaturkurvor kombinerar forskarna mätvärden från årsringar i träd, djupborrade iskärnor, sjö- och havssediment och droppstenar i grottor. Sådana dataserier sträcker sig långt tillbaka i tiden och kan sammanställas på olika sätt.

Den i dag mest använda historiska temperaturkurvan beräknades 1998-99 av den amerikanske geologen Michael Mann och brukar kallas hockeyklubban (se Månen och växthuseffekten, F&F 1/05). Den visar en relativt konstant temperatur under århundradena, men ökar brant i början av 1900-talet. Den skiljer sig alltså markant från Mobergs beräkningar, som visar på mycket större naturliga variationer - exempelvis ett varmare klimat runt 1000-talet och en kylperiod runt 1600-talet - och ingen temperaturhöjning förrän alldeles i slutet av 1900-talet.

Men oberoende av hur den historiska kurvan ser ut, är de flesta överens om att ökningen i luftens temperatur aldrig har varit så snabb som under de senaste två årtiondena.

- Även vår förklaring är att det sannolikt är människan som ligger bakom den exceptionella uppvärmningen på senare år, säger Anders Moberg.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Jag förstår inte hur man samtidigt får fram resultat som visar att de naturliga variationerna kan vara mycket stora och inte helt osannolikt vara av samma magnitud som vi ser nu och ändå påstår att detta skulle fortsatt stödja teorin om den antrpogena påverkan! Mer tecken som går stick i stäv med IPCC. 1. Oceanerna kyls sakta av (inte tvärtom)2. Aerosolerna kan ligga bakom issmältning inte temp.variationer.3. CO2 forcing kan vara kraftigt överdriven. Isborrkärnor visar först en temperaturstegring därefter ökar CO2-halten betydligt senare. CO2-stegring är alltså en signal snarare än en pådrivande kraft? Vattenånga och molnbildning måste uppviktas i modellerna.4. Högenergi från Solen skapar moln i övre atmosfären. Kan ge solvariationer större utrymme i modellerna.5. Landbruk och UHI måste utredas mer. Påverkar städernas klimat omgivningen mer än vad man tidigare trott? Att det är högre temp. i städer vet man. Men kan också trenden, t ex pga en ökad byggnadstäthet och energiförbrukning, ses i temperaturvärdena.

Ta den dagen när usa president säger:Tyvärr vi har ett läge,ett isberg hälften så stort som grönland är på väg mot vår kust.Vi har gjort allt i vår makt för att stoppa det,men funnit enligt vår expertis att inte ens kärnvapen räcker till.Därför evakuerars till syd-staterna med odmelbard verkan och jag,förväntar mej att ni mottager flyktingarna väl.MVH U:S President fore last time,Washinton...