Annons

Var Einstein ett geni?

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm.

Annons

Publicerad:

2005-04-01

Vi behöver ditt svar senast den 12 april 2005.

Förra numrets fråga: Tror du att människor var friskare eller sjukare för 50 år sedan än i dag?

Friskare 34 procent, sjukare 46 procent, oförändrat 20 procent.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.