Annons

Återkoppling: Naturgas eller fossilgas?

Jag reagerar med besvikelse mot F&F:s semantiskt missvisande benämning av fossilgas. Ordet naturgas förekommer inte mindre än 21 gånger redan på artikelns två inledande sidor.

Annons

Publicerad:

2005-06-01

Ordet natur känns tryggt, vackert, flödande, ofarligt - och önskvärt. Det döljer att gasen har fossilt ursprung och antyder att substansen är oskadlig i klimatsammanhang.

BENGT LINDMAN, Tranås

Pensionerad jägmästare och miljöpedagog

Svar: Språkexperter förordar naturgas

Nationalencyklopedin kallar detta slags gas för naturgas och anger fossilgas endast som andrahandsalternativ. Ordet fossilgas finns heller inte i vare sig Nationalencyklopedins ordbok eller Svenska Akademiens ordlista, medan båda däremot upptar naturgas.

Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk, TNC, svarar så här på frågan om det bör heta naturgas eller fossilgas:

"Man kan inte sätta likhetstecken mellan naturgas och fossilgas. Naturgas kan vara fossil, men all naturgas är inte det. Naturgas bildas även i dag, i till exempel myrar och träsk, och den är inte fossil. Termen naturgas används i lagtext, av branschen och av tillsynsmyndigheten Energimyndigheten. Grupper som är tveksamma eller negativa till naturgas, till exempel Svenska Naturskyddsföreningen, verkar däremot vilja införa termen fossilgas, kanske för att termen naturgas kan ge positiva konnotationer och tolkas som något naturligt och miljövänligt. Slutsatsen av det ovanstående måste bli att det är olämpligt att kalla naturgas för fossilgas, men att det bör gå bra att använda benämningen fossilgas om man verkligen bara avser fossil gas."

Den naturgas som F&F-artikeln handlar om är fossil, vilket uttryckligen anges i texten, liksom att den är en ändlig resurs. Det är dock inte alls otänkbart att energipolitikers, myndigheters och även branschens språkbruk kommer att ändras så att fossil naturgas om några år allmänt kallas fossilgas.

BJÖRN FJÆSTAD

Lönar sig gasledningarna?

Just nu utreds om gasnätet i Sverige bör byggas ut. Men vad ska det fyllas med?

2005-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.