Annons

Bollhastighet ledde till läsarstorm

Hjärnbruket i F&F 1/05 om tennisspelaren Cilla har aktiverat läsarna mer än någonsin under min tid som Hjärnbruksredaktör.

Författare: 

Problemet i korthet: Vilken hastighet får en boll med studskoefficienten 1 om man slår den med 200 km/h mot ett tåg som möter med 300 km/h? Svaret 800 km/h förbryllade åtskilliga läsare och gav upphov till en mängd brev, e-brev, telefonsamtal, fax och inlägg på vår hemsida.

De som hört av sig har fått svar (inläggen som gjorts på webben kan du läsa här), och de allra flesta har efter litet diskussion kommit fram till att facit är korrekt, trots att lösningen verkligen inte är intuitiv. Några enstaka tvivlare återstår dock ännu och vi fortsätter meningsutbytet.

Hjärnbruksredaktören tackar för intresset och hoppas på en aktiv och engagerad läsekrets även i fortsättningen!