Annons

Mördare oftast psykiskt sjuka

Heltäckande svensk studie ger överraskande höga siffror.

Annons

I kölvattnet av några spektakulära våldsdåd för ett par år sedan, utförda av psykiskt sjuka personer, påtalade både psykiatriker och patientorganisationer att de allra flesta psykiatripatienter inte har några som helst våldstendenser (se Psykiskt sjuka inte mer kriminella, F&F 6/04).

Trots detta har cirka 90 procent av dem som döms för mord, mordförsök, dråp eller dråpförsök en psykiatrisk diagnos. Det visar en studie vid Karolinska institutet som analyserat rättspsykiatriska undersökningar och patientjournaler för de drygt 2 000 personer som dömdes för sådana brott i Sverige mellan 1998 och 2001.

Vanliga sjukdomar är psykotiska störningar inklusive schizofreni, personlighetsstörningar, ångest och posttraumatisk stress samt depression. Många har dubbla diagnoser, och varannan person har också missbruksproblem.

Studien visar en högre andel psykiskt sjuka än tidigare undersökningar i jämförbara länder i Västeuropa. Orsaken är sannolikt att data samlats från en rad olika källor och därför ger en mer heltäckande bild. Ändå menar forskarna bakom undersökningen, docent Martin Grann och gästforskaren Seena Fazel vid Centrum för våldsprevention, att deras siffror ligger i underkant. Skälet är att många personer som begår mord och dråp också tar sitt eget liv och därmed aldrig döms.

I länder med fler vapen och mer organiserad och drogrelaterad brottslighet - exempelvis USA, Bolivia, Sydafrika och de baltiska staterna - begås fler mord och dråp per invånare än i Västeuropa, vilket gör att andelen psykiskt sjuka bland förövarna är lägre där.

Studien har rapporteras i American Journal of Psychiatry.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Att påstå att 90% av de som döms för mord, mordförsök, dråp eller dråpförsök har en psykiatrisk diagnos TROTS att psykiatriker och patientorganisationer påtalar att de allra flesta psykiatripatienter inte har några som helst våldstendenser, är väl ändå att försöka påskina en motsättning som inte alls finns.Även om siffran hade varit 100% istället för 90% så skulle det vara fel att skriva "trots" eftersom hela resonemanget är bakvänt.Det är som att skriva "100% av kossorna har fyra ben TROTS att biologerna påstår att bara en liten andel av de fyrbenta djuren är kossor.". Vad är det för en nyhet?Den typen av knätrolleri med slutsatser trodde jag inte förekom i F&F. Skärpning!

Och om man i detta sammanhang lyfter bort personlighetsstörningar (som trots allt inte räknas som mentalsjukdom) så blir andelen psykiskt sjuka mördare väsentligt mindre.

Du Anders! Listen up! Nämligen så här: Om folk tror att kossor inte har fyra ben, och veterinärerna dessutom hävdar högljutt att de inte har fyra ben, och vi i allmänheten börjar tro på det - då är det en viktig nyhet att de har fyra ben.Givetvis är 99% av alla psyk.patienter inte mördare. Detta sades tydligt av en rad debattörer och förståsigpåare efter förra sommarens våldsdåd. Psykiatrikerna fick oss medborgare att tro att det knappast finns några psykiskt sjuka alls bland mördarna. Men nu visar det sig alltså att de allra flesta är psykpatienter. Detta är en viktig kunskap! Din invändning är därför inte så lyckad.