Annons

Standby slukar hushållsel

Datorer och tv-apparater som inte används tar 15 procent av hushållens el och har gått om kylskåpen.

Annons

Publicerad:

2005-06-01

Hushållsprodukterna blir alltmer energisnåla. Ändå ökar energianvändningen. Ett skäl är att vi använder allt fler apparater, ett annat att apparaterna i högre utsträckning står på hela tiden. Det senare har kommit i fokus sedan uppskattningar visat att de så kallade standby-förlusterna kan stå för upp till 15 procent av ett hushålls elförbrukning exklusive el för värme och kyla.

Standby-förluster kallas det när apparater slukar energi trots att de inte används. Det handlar till exempel om tv-apparater som man vill kunna slå på med fjärrkontrollen och datorer som står i viloläge med skärmsläckaren påslagen.

Mer försiktiga bedömningar säger att standby-funktionerna står för 5-10 procent av hushållens elförbrukning i EU-länderna.

- Några mätningar som utförts i Sverige hösten 2004 tyder dock på att förlusterna kan vara betydligt större än man tidigare antagit, säger Egil Öfverholm vid Energimyndigheten i Eskilstuna.

Dessa mätningar kommer nu att följas av mätningar omfattande 400 bostäder. Därefter kommer man att kunna dra statistiskt grundade slutsatser.

- En engelsk studie om standby-förluster och beteende visar på att de flesta hushåll betraktar dessa förluster som obetydliga. Efter redovisning av mätresultat var tre av fyra förvånade och hälften av alla vidtog åtgärder, säger Egil Öfverholm.

Återkoppling: Standby-el är inte enbart förlust

En läsare reagerar mot artikeln om hur hushållsapparater drar alltmer energi när de inte används.

2005-09-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Huruvida standby är enbart förlust: Om det föreligger ett uppvärmningsbehov i bostaden så gör spillvärmen från standby självklart nytta, även om apparaten inte står under ett fönster. En kamin tex. står ju icke under något fönster. Dessutom är det så att livslängden på tex. en TV eller dataskärm ökar om den står i standby istället för att slås av och på vid varje användningstillfälle.

Standby är den osynliga energitjuven. Vi betalar årligen flera miljoner kronor för el som vi inte använder. Både i hemmet, i skolan och på våra arbeetsplatser finns massor med maskiner, halogenlampor, datorer med kringutrustning som drar ström fast de verkar vara avstängda.Det går att minska standby förlusterna genom ökad medvetenhet och med små hjälpmedel. Elsparefonden i Danmark uppmärksammade problematiken i tidigt skede och drev igenom utveckling av produkter som minskar standby förlusterna. Nu finns dessa produkter på den svenska marknaden. Det är speciella grenuttag som man kopplar datorer, kopieringsmaskiner, skrivare, DVD spelare, TV mfl apparater i och som känner av när TVn eller datorn går i standby. Då släcks den utrustning man inte vill ha i standby automatiskt och startar igen när man sätter på TVn eller datorn. Enkelt och bekvämt. Mer information om dessa produkter finns på www.avasoo.com.

SKRIVET AV 22012 13. FEBRUARI 2012 - 1:52.
Antingen har energimyndigheten dåliga fysikkunskaper eller så vill man avsiktligt vilseleda allmänheten. Energiprincipen är allmängiltig. Den innebär (kortfattat) att all ström som matas in i t.ex. en villa omvandlas till värme. Man får lika mycket värme från en TV som förbrukar 100 watt som från ett elektriskt värmeelement som förbrukar 100 watt. Om vi önskar upprätthålla en viss konstant temperatur hemma under den del av året som vi använder vår uppvärmning så spelar det ingen som helst roll om värmen genereras i ett kylskåp, en batteriladdare, glödlampor, stand-by-elektronik i datorer eller annat. För att säkerställa att vi håller den önskade temperaturen brukar man för det mesta ha en eller flera termostater antingen separat eller på t.ex. värmeelement. Om värmeenergi tillförs från annat än värmeelementen så minskar energitillförseln från dessa oavsett varifrån energin i fråga kommer.
Det blir inte dyrare att värma upp mitt hus med 30 TV-apparater som exempelvis har en genomsnittsförbrukning av 100 watt än om jag behöver tillföra 3 kW från elektriska värmeelement för att hålla temperaturen konstant. Eller 30 stycken 100-watts glödlampor. Man kan inte spara energi genom att byta till lågenergilampor eller genom att undvika stand-by-funktioner. Om jag har oljeeldning så innebär bara minskad elanvändning en ökad oljeförbrukning. Samma sak med fjärrvärme. De enda möjligheter man verkligen har för att spara energi är mer husisolering, investering i värmepumpar, att avstå från utomhusförbrukning och genom värmeåtervinning från ventilation och utgående uppvärmt vatten. Naturligtvis gäller detta främst under de 10 månader om året när vi har värme på.
Har Sveriges energimyndighet inte fattat detta eller varför nämns inte detta? Man lurar folk att byta lampor och hushållsmaskiner i tron att de skall spara energi, men det gör de inte.

Lars Hode, fysiker.
Ordf i Sv Laser-Med Sällsk
lars@hode.com