Annons

Värsta krisen

BNP föll mer under 1990-talskrisen än under depressionen på 1930-talet.

Annons

Åren 1990-93 sjönk BNP med 5 procent och under åren 1930-32 med 4 procent. Det visar ekonomhistorikern Rodney Edvinsson vid Stockholms universitet i sin doktorsavhandling.

- Det finns en viss osäkerhet i alla sådana siffror, men min analys grundar sig på en obruten serie. Statistiska centralbyrån byter metod med jämna mellanrum i sina analyser, säger han.

Under 1990-talskrisen föll också BNP i Sverige i tre år i rad, vilket inte hade hänt sedan åren 1806-09. Samtidigt sjönk sysselsättningen mer än under någon annan kris efter 1870. Orsaken till att Sverige drabbades så hårt av denna internationella kris under tidigt 1990-tal var bland annat att det samtidigt rådde fastighetskris och att det skedde stora neddragningar i offentliga sektorn.

- Ofta brukar man ju satsa på offentlig sektor för att häva kriser, säger Rodney Edvinsson. Nu gjorde man tvärtom.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.