Annons

Järnfattig stjärna från tidernas början

En kosmisk fossilstjärna har upptäckts av en internationell grupp astronomer.

Annons

Stjärnan innehåller minimala mängder järn, 200 000 gånger mindre än vår sol. Det är ett tecken på att stjärnan är mycket gammal.

Forskarna tror att stjärnans stoff motsvarar den gas som den en gång bildades ur. På den tiden hade ursprungsgasen från big bang (väte och helium) bara förorenats med ytterst små mängder av tyngre grundämnen från de allra första stjärnorna.

- Järn bildas relativt sent i universums utveckling, när mer långlivade stjärnor dör. Den kemiska utvecklingen börjar med att väte omvandlas till helium i stjärnans inre, berättar astronomen Paul Barklem, som tillsammans med Kjell Eriksson från Uppsala universitet ingår i den internationella forskargruppen.

Så småningom byggs tyngre grundämnen upp, som kol, kväve och syre. Dessa sprids i rymden när stjärnorna exploderar. Jorden består av stjärnstoff som kom till i sådana våldsamma processer.

Sedan nästan fyra decennier har astronomerna genomsökt himlen i jakt på reliker från tidernas begynnelse. Bara en enda lika gammal stjärna har hittats tidigare, år 2001. Nu fortsätter astronomerna att med världens största teleskop undersöka de två uråldriga stjärnorna på himlen. De hoppas att fortsatta analyser ska ge besked om hur de allra första generationerna stjärnor kom till och vilka grundämnen de gav upphov till.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Var i vår vintergata stjärnan/sjärnorna befinner sig borde ha funnits med i artikeln.Stjärnhopar med mycket gamla stjärnor ligger utanför själva disken, är det i en sådan hopstjärnorna återfinns?. Jag har svårt att tänka mig att de ligger centralt i disken där stjärnbildningsprocessen är mer aktiv.

Ja, FoF lämnar sällan länkar till sina källor. Nature är ju lite svårt för lekmannen att komma åt annat än abstracts från. Många forskare publicerar dock sitt manus på "arkivX" för att nå ut lite snabbare. Här hittar du detta http://arxiv.org/abs/astro-ph/0503021Tyvärr får man inte veta hur dom har bestämt stjärnans höga ålder, vilket inte är en självklart helt enkelt sak.....