Annons

Gammal grekisk demokrati var demokratisk

- Den antika grekiska demokratin byggde på ett intrikat system av cirkulation av poster inom ämbetsverken, säger Susanne Carlsson vid Uppsala universitet.

Annons

Hon har forskat om hur demokratin såg ut i grekiska stadsstater under århundradena före vår tideräknings början. Alla hade sin egen folkförsamling där alla myndiga, manliga medborgare hade rätt att aktivt deltaga.

- Det var långt fler som hade politiska rättigheter då än i Sverige för bara 150 år sedan, säger Susanne Carlsson.

Beslut dokumenterades och offentliggjordes. I de stadsstater som Susanne Carlsson har studerat gällde de flesta beslut utrikespolitiska ärenden.

De demokratiskt fattade besluten minskade i och med romarrikets expansion in i östra Medelhavsområdet.

- Färre och färre individer kommer med politiska förslag, och alltmer görs av ministrar. Man kan se det som en centralisering av en tidigare vital och direkt demokrati, säger Susanne Carlsson.

Litteraturhänvisningar

Demokratin har inte alltid varit deomokratisk

Sida, volym:
F&F nr 4/94

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1