Annons

Dagens behandling alltmer effektiv

Nya läkemedel är nu i bruk som förhindrar tumörväxt genom att blockera tillväxtfaktorer, deras receptorer eller andra signalproteiner.

Annons

Publicerad:

2005-10-01

Dessa läkemedel har visat sig särskilt effektiva mot tumörer som tillverkar överaktiva former av signalproteinerna. Ett stort genombrott var läkemedlet Glivec. När detta används vid behandlingen av kronisk myeloisk leukemi visar nya studier på att mer än 4 av 5 patienter överlevet efter fyra års behandling. Nya resultat tyder också på att denna typ av läkemedel har effekter i vissa varianter av vanliga tumörer, som exempelvis lung- och tjocktarmscancer.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.