Annons

För 50 år sedan

Med bistånd av en elektronisk datamaskin kartlade den brittiska röntgenkristallografen Dorothy Crowfoot Hodgkin år 1955 den kemiska strukturen hos vitaminet B12.

Publicerad:

2005-10-01

För detta och en rad andra biokemiska genombrott fick hon 1964 års Nobelpris i kemi.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.