Annons

Oväntat positivt om vindkraft

Boende nära vindkraftverk störs mindre än väntat.

Annons

Klintehamn, När och Näsudden är tre områden på Gotland med vindkraftverk. Här står sammanlagt 86 vindkraftverk som susar, skuggar och stör utsikten. Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin har framhållit att detta är ett pris vi måste vara beredda att betala för att kunna ställa om vårt samhälle till långsiktigt hållbar energiförsörjning. Frågan är hur högt priset egentligen är.

För att få svar på detta intervjuade forskare vid Högskolan på Gotland 94 personer som bor så nära vindkraftverken att dessa verkligen hörs och syns. I När frågade man alla som bor inom 1 100 meter från två stora vindkraftverk, i Klintehamn ett urval av dem som får skuggor från vindkraftverken när solen går ner och på Näsudden de hushåll som finns ute bland vindkraftverken på själva udden.

Men svaren blev inte alls vad de flesta trott. Av de intervjuade är 85 procent inte störda av ljud från vindkraftverken. När det gäller skuggor är andelen som inte störs ännu högre, 94 procent. Och hela 89 procent anser att deras utsikt inte blivit sämre av vindkraftverk. Till och med på Näsudden, där man frågat de boende mitt bland kraftverken, är det bara 13 procent som anser att deras utsikt störs.

Även om de flesta inte tycker att vindkraftverken är direkt vackra, är det många som lyfter fram att kraftverken för med sig en hel del positiva faktorer, som bättre vägar, ekonomiska fördelar och att vindkraftverken fungerar som landmärke i omgivningen.

Enligt en nyligen genomförd Sifoundersökning, beställd av Sydkraft, är också vindkraft det populäraste kraftslaget. Över hälften av de tillfrågade tycker att vindkraft borde väljas om Sveriges elproduktion skulle byggas ut. På andra respektive tredje plats kom kärnkraft respektive biobränsle.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Själv är jag inte särskilt överraskad...Det gäller som på 40-talet då ErnstRolf eller vem det nu var, skojade om konserverad gröt som numera kan köpas i butik: Med massiv reklam kan man åstadkomma det mesta.Om medborgarna fick reda på vad varje tillverkad vindkrafts kWh verkligen kostar skattebetalarna förutom det resurssöseri och den estetiska miljöförstöring som verksamheten åstadkommer tror jag inte att gemene man skulle vara så entusiastisk.Det finns vetttigare saker att lägga råvara, infrastruktur och pengar på, det självklara är ju kärnkraften trorts dess speciella förutsättningar. I Sverige (och även utomlands) tar vi mer eller mindre permanent kål på våra landskap och gör om dom till industriområden. Ett bra exempel är Ombergsområdet i östergötland där en tidigare "pastoral" utsikt över östgötaslätten och Tåkern numera är förstörd av dessa jätteapparater. Och detta för några ynka kilovatttimmar... / Roger

Hur många stördes utav väderkvarnarna förr?

Hur många väderkvarnar fanns det förr?

Det går inte att jämföra gamla tiders väderkvarnar med moderna vindkraftverk. Det är bara att mäta höjden:
Förr i tiden: 6-16 meter
Idag: 50-150(?) meter.
Ser du nån skillnad?

Ja det är onekligen stor skillnad när man får det serverat på detta sätt.

Väderkvarnar är ju bara charmiga.
Givet så bör man placera vindsnurrorna så att de inte stör, långt ut till havs med en ring runt som genererar el från våg-kraften också ,
jag pratade med någon som var för vindkraften till havs men inte om man inte byggde våg-kraftverk i samband med dessa, och med en ring runt tornen som häver sig så borde ju dennes önskemål vara någotsånär tillgodo sätt, och man kunde ju klä tornet med solceller också, allt sådant som komplement till kärnkraften så att inte teknik utvecklingen avstannar som då tex el-bilar och explosionsmotor bilar började produceras , där den senare fick el bilen att minska kraftigt.