Annons

Till vilken stad flyger Ellen?

Västgötsk helikopterpilot med gott räknesinne.

Ellen och Daniel har en helikopterbudsfirma i Skövde. De flyger dagliga turer till och från de fyra omgivande städerna Mariestad (33 kilometer norrut), Skara (25 kilometer västerut), Falköping (31 kilometer söderut) och Hjo (27 kilometer österut).

Vid lunchtid en dag slumpar det sig så att de två startar exakt samtidigt - Ellen från Skövde och Daniel från den stad som Ellen ska till. När Ellen flugit 15 kilometer möter hon Daniel. De vinkar till varandra och svävar vidare.

Båda tillbringar exakt 6 minuter på marken med lossning och lastning och startar sedan sina återresor. Efter 12 kilometers flygning möter hon på nytt Daniel. De vinkar och ler mot varandra, och då kommer Ellen plötsligt på att hon kan räkna ut avståndet mellan Skövde och staden som hon just varit i med kännedom enbart om mötesplatserna.

Detta är möjligt därför att hon vet att de två helikoptrarna alltid flyger med konstant hastighet från start till mål. Den ena helikoptern är dock några år nyare och har högre marschfart än den andra.

Vilken stad var det Ellen flög till?