Annons

Vill du ha ett tydligt avgränsat arbetsliv?

I detta nummers Tema, 24-timmarssamhället, berättas om hur svenskarnas arbete i ökad grad förläggs till udda tider och till andra ställen än den ordinarie arbetsplatsen, oftast hemmet. Hur känner du för egen del i denna fråga?

Annons

Publicerad:

2005-10-01

Skulle du föredra att ditt arbetsliv är avgränsat i tid och rum - att du utför alla dina timmar på arbetsplatsen - eller föredrar du en mindre tydlig skiljelinje där du utför en hel del av jobbet i hemmet på icke-ordinarie arbetstid?

  • Avgränsat i tid och rum
  • Även arbete i hemmet på icke-arbetstid

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm. Vi behöver ditt svar senast 2 november.

Förra numrets fråga: Miljöbilar favoriseras med lägre parkeringsavgifter, lägre fordonsskatt, lägre förmånsvärde och befrielse från trängselavgifter. Men definitionen av miljöbilar är oklar. Är det ändå rätt att gynna miljöbilar?
(1) Ja, och de borde gynnas ännu mer: 48 procent
(2) Ja, de gynnas lagom: 20 procent
(3) Ja, de bör gynnas men inte fullt så mycket: 14 procent
(4) Nej, de bör inte gynnas: 18 procent

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.