Annons

Många med ångest får fel hjälp

Sen diagnos och ineffektiv behandling drabbar många ångestpatienter.

Annons

Ungefär var fjärde person drabbas någon gång i livet av så kallat ångestsyndrom. Det kan exempelvis handla om en fobi, eller panik- eller tvångssyndrom. Nu visar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som granskat all tillgänglig forskning på området, att risken är stor att dessa patienter får fel diagnos. Många utreds i onödan för andra sjukdomar, och dessutom erbjuds de behandlingar som inte ger bästa möjliga effekt.

- När de här patienterna inte får hjälp snabbt är det tragiskt, eftersom det finns behandling med dokumenterad effekt för alla specifika ångestsyndrom, säger Lars von Knorring, professor i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande för projektet.

Hos många försvinner inte besvären helt och hållet, men för de flesta tillstånd finns behandling som åtminstone lindrar. Exempel på verksam behandling är kognitiv beteendeterapi och exponering. Det sistnämnda innebär professionellt ledd träning i att utsätta sig för den fruktade situationen. Många får också lindring av vissa antidepressiva medel av typen SSRI. Vetenskapliga studier av psykodynamisk terapi och familjeterapi saknas nästan helt.

Manodepressivitet på spåren

Påfrestande upplevelser samspelar med strukturer i hjärnan.

2004-10-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.