Annons

Inte längre fult att fuska

Svenskarna förvånande toleranta till skattefusk.

Annons

Vad säger din granne om du påstår att man inte bör skattefuska? En av tio grannar säger att du har fel.

Den så kallade Europeiska socialundersökningen är en samling intervjuundersökningar med frågor om familje- och arbetslivet och vad man tycker i viktiga samhällsfrågor. I den senaste omgången har 40 000 personer i 20 länder svarat på 150 olika frågor. Hittills har data från 17 länder bearbetats.

En av frågorna handlar om intervjupersonernas inställning till skattefusk. Intervjupersonerna har fått ta ställning till påståendet "Man bör inte skattefuska". Generellt kan man säga att en klar majoritet instämmer i påståendet. Sammantaget är det bara åtta procent som inte tar avstånd skattfusk. Men de nationella variationerna är stora. I särklass hamnar Belgien, där hela 18 procent inte tar avstånd från skattefusk.

- I Belgien har det alltid varit så, där är det närmast en plikt att lura staten, kommenterar Assar Lindbeck, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

På andra plats kommer Sverige.

- Det är förvånande, för till skillnad från belgarna har man alltid ansett att svenskarna har stor lojalitet mot statsmakten. Möjligen kan det vara så, säger Assar Lindbeck, att svenskarna på senare tid har blivit mer osäkra över vad de får för den höga skatten.

Det är också så att vissa länder med högt skattetryck (som Belgien och Sverige) hamnar högt på listan, medan länder med lägre skattetryck hamnar längre ner. Sådana exempel är Estland och Polen, där skatten är mycket låg. Men sambandet är långt ifrån entydigt.

- Skattetryckets storlek är inte hela förklaringen, det är också viktigt vad medborgarna anser sig få för skatten, menar Assar Lindbeck.

Tar inte avstånd från skattefusk

 • Belgien 18,0%
 • Sverige 11,4%
 • Luxemburg 10,8%
 • Tjeckien 9,9%
 • Grekland 9,7%
 • Tyskland 9,7%
 • Österrike 9,3%
 • Spanien 8,1%
 • Norge 7,9%
 • Storbritannien 7,1%
 • Schweiz 6,8%
 • Danmark 6,6%
 • Finland 6,6%
 • Slovenien 6,0%
 • Polen 3,6%
 • Estland 3,0%
 • Portugal 2,3%

Återkoppling: Ifrågasatt rubrik

Hur kan ni sätta rubriken "Inte längre fult att fuska" när det inte är fler än en av nio svenskar som inte tar avstån

2006-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.