Annons

Skydd mot datavirus på sjukhus

Leverantörer av medicinsk teknik till sjukhus avkrävs nu ansvar för säkerhet.

Annons

Från årsskiftet ska de företag som levererar medicinsk teknik till sjukhus inte bara se till att produkterna har antivirusskydd - de ska även ha totalt ansvar för att uppdatera dem. Bakom den nya, internationella standarden ligger flera års krångel som orsakats av datavirus och bristfälliga uppdateringar av programvaror.

- Det finns många exempel på nätverksansluten medicinsk utrustning som drabbats av datavirus, vilket indirekt drabbar patienter, säger Ulf Boström, överingenjör vid Medicintekniska avdelningen, Universitetssjukhuset i Linköping.

Datavirus har slagit ut radiologiska system, ultraljudsapparater, digitala bildutrustningar och hjärt-övervakningsapparatur.

- Det har ännu inte äventyrat patientsäkerheten, så vitt jag vet, men det blir helt klart problem med förseningar, säger han.

För något år sedan drabbades exempelvis Universitetssjukhuset i Lund. Datormasken Sasser slog ut fyra datortomografer och journalsystemet. Under fyra timmar fick akutpatienter remitteras till Universitetssjukhuset i Malmö.

Andra drabbade sjukhus är Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.