Annons

Träflis bästa snöisoleringen

Gammal metod för att hålla snö och is kall länge får bästa betyget.

Annons

Publicerad:

2006-01-01

I Sundsvall kyls sjukhuset sedan flera år av snö från gator och snökanoner. Vinterns snö lagras i en damm och som isolering används det klassiska materialet träflis. Det finns andra metoder, men enligt en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet är träflis det hittills bästa materialet för isolering.

Kjell Skogsberg, som skrivit avhandlingen, har funnit att en viktig orsak bakom spånets goda isoleringsegenskaper är att smältvattnet sugs upp i spånet, där det sedan avdunstar. Denna avdunstning kyler i sin tur spånlagret, vilket medför att smältningen minskar.

En stor del av kylenergin finns i snöns smältvärme, och för att kunna utnyttja den måste man använda en köldbärare som kyls ner av snön. En lämplig sådan är smältvatten. Smältvattnet transporterar kylan till den byggnad som ska kylas. Samtidigt som byggnaden kyls ner, värms vattnet upp. Vattnet skickas sedan åter till snölagret där det kyls ner igen, samtidigt som lite ny snö smälter.

Snökyla är både billigare och energisnålare än kylmaskiner. Genom att tillvarata snö från gator och trottoarer kan man dessutom ta hand om de föroreningar som finns i snö från bebyggda områden. Men man behöver inte lita på tillgången på natursnö. Snökyla är faktiskt så billig och effektiv att det lönar sig att tillverka snö på vintern för att sedan använda den som källa till kyla på sommaren.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.