Annons

Nio livsstilsbovar bakom cancer

Under 2001 dog sju miljoner människor världen över i olika cancersjukdomar.

Annons

En dryg tredjedel av fallen beror på nio riskfaktorer (se listan nedan). Det skriver forskare i den medicinska tidskriften Lancet. Att livsstilen påverkar risken att drabbas av cancer är inget nytt. Men nu har forskare gått igenom den vetenskapliga litteraturen och även återanalyserat originaldata. Fördelen med att så tydligt peka på riskfaktorerna är att många av dem går att påverka.

I länder med hög inkomst är rökning, alkohol och övervikt förknippade med störst risk. I länder med låg- eller medelinkomst är de främsta riskfaktorerna också rökning och alkohol, men även lågt intag av frukt och grönsaker.

Nio faktorer bakom cancerdödsfall

  • Rökning
  • Alkohol
  • Lågt intag av frukt och grönsaker
  • Övervikt och fetma
  • Fysisk inaktivitet
  • Oskyddat sex
  • Luftföroreningar
  • Rök inomhus från hushåll som eldar
  • Smittade sprutor inom sjukvården

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Varför klassas oskyddat sex som en av de främsta cancerriskerna? Är det all sex utan kondom som ger cancer eller minskar risken med t.ex p-piller? Jag har hört att det tvärt om är så att regelbunden sex minskar risken för t.ex prostatacancer. Sen undrar jag om cancer är en smittsam sjukom som kan spridas med smutsiga sprutor?