Annons

All rökning är farlig

Det finns ingen säker nivå av rökning.

Annons

Publicerad:

2006-04-01

Kvinnor som röker 1-4 cigarretter om dagen, så kallade lättrökare, löper 5 gånger så stor risk att dö i lungcancer som icke-rökare. Hos män är risken 3 gånger så stor som för icke-rökare. Det visar en undersökning utförd vid Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo som följt drygt 42 000 personer sedan 1970-talet.

Risken att avlida av hjärtsjukdom är 3 gånger så hög för lättrökare som för icke-rökare.

De som röker som folk gör mest, 15-19 cigarretter om dagen, löper 19 gånger (för män) respektive 29 gånger (för kvinnor) så hög risk att dö i lungcancer. Omkring 90 procent av all lungcancer orsakas av rökning. Studien är publicerad i Tobacco Control och är den första stora undersökningen i världen av kvinnor och män som röker lite.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.