Annons

Återkoppling: Inte äldsta kvinnobilden hos maya

Mayafolket var inte heller så våldsamma som myterna säger.

Annons

Publicerad:

2006-04-01

I San Bartolo i Guatemala har man funnit en muralmålning från cirka 100 f.Kr. Bilden i F&F kan dock vara den äldsta stelen (en upprest sten) med en avbildad kvinna.

Att bilden skulle tyda på hög status hos kvinnor är inte så sannolikt. Vid de platser där man funnit avbildningar av mayakvinnor har dessa för det mesta fått sin makt genom att de varit mödrar till kungar, eller drottningar som härstammat från viktiga allierade. De har ibland nått sin position därför att de ledande männen stupat. Stelens fyndort mellan stormakterna Tikal och Calakmul kan tyda på att den avbildade kvinnans roll varit att skapa allianser.

Utsagan i notisen att maya var krigiska och människooffrande är problematisk. De var knappast värre än andra människor. Dessvärre förefaller nidbilden manifesteras i Mel Gibsons kommande film Apocalypto.

Jag vill även tipsa om utställningen Spelet om maya som öppnar på Historiska museet i Stockholm 27 april 2006. Den belyser hur våra berättelser om forntiden skapas, och den utgår från ruinstaden Cancúen i Guatemala som har lämningar efter ett palats som ödelades omkring år 800. Där fanns rester av krigiska handlingar, och det är viktigt att just sådana fynd problematiseras. Det vill säga, varför väljer människor i dag att fokusera på våld hos maya när detta bara utgör en bråkdel av det som påträffas av arkeologerna?

JOHAN NORMARK, Doktorand i arkeologi, Göteborgs universitet

Inte bara någons mor eller fru

Arkeologer i Guatemala har hittat en bild på en kvinnlig makthavare eller gudinna, vilket kan förändra synen på mayaf

2006-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.