Annons

F&F frågar

Har debatten om strålning från mobiltelefoner fått dig att ändra beteende?

Annons

Publicerad:

2006-06-01

(1) Ja, jag ringer mindre från mobil
(2) Ja, jag använder hands-free (sladd)
(3) Ja, både alternativ 1 och 2 ovan
(4) Nej, debatten har inte fått mig att ändra beteende

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykorttill F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm.

Vi behöver ditt svar senast 1 juni.

Förra numrets fråga:En del kvinnor önskar föda med kejsarsnitt ävennär det saknas medicinska skäl. Kostnaden för ett planerat kejsarsnitt, 36 000 kr, är dock dubbeltså hög som för en vanlig förlossning. Vad bör gälla?

Tillåt alltid kejsarsnitt, utan kostnad för patienten 31 %
Tillåt alltid kejsarsnitt, men patienten betalar merkostnaden 29 %
Tillåt kejsarsnitt bara vid stark förlossningsrädsla, utan kostnad (som i dag) 41 %

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Jag brukar ibland knna att den del av mitt huvud som r på samma sida som mobiltelefonen blir så "yr" att jag tvingas snabba på samtalet så att jag kan avbryta det. Fr mig råder det ingen som helst tvekan om att mobiltelefoner r mycket skadliga, men de har tyvrr blivit en ndvndighet i dag då man måste kunna nås hela tiden.Svensk ekonomi bygger till stor del på Ericsson och forskning med på hgskolorna med direkt anknytning till mobiltelefonisystem så drfr sker det ingen som helst objektiv forskning om mobilstrålningens skador och Ericsson med sina enorma resurser tystar effektivt ned alla forskningsrapporter som visar att strålningen visst har mer skadliga effekter n att endast "vrma upp" hjrnan obetydligt lite. Det finns alldeles fr många forskare som r direkt beroende av Ericsson eller som grna vill ha ett vlbetalt jobb hos dem efter tagen doktorsexamen.