Annons

Nätbibel stimulerar eget sökande

På webbplatsen bibelsajten.nu diskuterar ungdomar religion och synen på Bibeln.

Annons

Framför allt flickor besöker webbplatsen för att studera Bibelns syn på könen. Samtidigt ger internet möjlighet till ett alltmer individualiserat sätt att förhålla sig till religionen.

Detta fram kommer av Anders Sjöbergs doktorsavhandling i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.