Annons

På djupt vatten

Vilka av dessa påståenden är korrekta?

A. På grund av det höga trycket kokar inte det fyrahundragradiga vatten som väller fram vid djuphavsoaser.

B. En kilometer ner i havet finns en bläckfiskart som lyser nedåt för att dess skugga inte ska synas på bottnen.

C. Från havsytans nivå är det är drygt två kilometer längre till havets djupaste plats än till toppen på Mount Everest.

D. Fjärrstyrda forskningsfarkoster som arbetar på många tusen meters djup får sin elström genom högspänningskablar.