Annons

Barbara Nozière

Barbara Nozière ska bygga upp ny forskning om aerosoler - fasta och flytande partiklar i luften.

Sedan i januari är Barbara Nozière gästprofessor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon kommer från Bordeaux i Frankrike, där hon doktorerade i kemi år 1994. Hon har hunnit forska några år både i Tyskland och i USA, som hon nu lämnat för Sverige.

Institutionen känner hon väl till, den är världsberömd för sina klimatstudier.

- Jag arbetar med grundfrågorna i laboratoriet men vill helst göra det i samarbete med folk som bedriver fältstudier. Och forskarna här har flera projekt på olika håll i världen - i Europa, Sydasien, Arktis och Antarktis.

Miljontals ton aerosoler - mikroskopiska partiklar i luften - kommer upp i atmosfären varje år. De släpps ut både från naturliga källor - växter, vulkanutbrott och havet - och från mänskliga aktiviteter i form av olika avgaser. De varierar i storlek och sammansättning. En del färdas länge i luften och förändras i kemiska processer, medan andra snart landar på jordens yta. Aerosoler påverkar oss dels direkt genom sina hälsoeffekter, dels indirekt genom att inverka på jordens klimat.

- De finns överallt och bidrar exempelvis till molnbildning. För klimatet är det stor skillnad om molnen bildas av små eller stora aerosoler, eftersom deras optiska egenskaper beror på droppstorleken.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: