Annons

Ideella sektorn växer

Privata, icke-vinstdrivande organisationer med allmännyttiga uppdrag blir allt fler i Sverige.

Författare: 

Publicerad:

2006-06-01

Privata, icke-vinstdrivande organisationer med allmännyttiga uppdrag blir allt fler i Sverige. Hit hör fackföreningar, folkrörelser och forskningsstiftelser. De omsätter omkring 140 miljarder kronor årligen och sysselsätter drygt 3 procent av den svenska arbetskraften.

Ökningen beror både på att svenska kyrkan nyligen skilts från staten och nu ingår i den ideella sektorn och på att det pågår en generell övergång från intresseorganisationer till serviceorganisationer.

Utvecklingen är inte unik för Sverige:

- Jag känner inte till något land där den ideella sektorn minskar, säger Torbjörn Einarsson, forskningsassistent vid Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm.

- Dessutom verkar intresset för denna sektor växa från politiskt håll - i alla fall nu när det stundar val.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar