Annons

Förböner hjälper inte

Böner kan hjälpa den som ber och lindra hans eller hennes oro och inge hopp, men de hjälper inte föremålet för bönerna.

Annons

Det visar en studie som publiceras i tidskriften American Heart Journal.

Forskarna undersökte hur det gick för drygt 1 800 patienter som genomgick hjärtoperation av så kallad bypass-typ. Flera kristna bönegrupper bad för en grupp patienter, men inte en för annan grupp. Dessa patienter visste att de deltog i försöket, men inte vilken grupp de ingick i. En tredje grupp patienter erhöll förböner med skillnaden att de visste om det.

Den första månaden efter ingreppet visade sig bönerna inte spela någon roll för de patienter som inte visste om man bett för dem eller ej - här var komplikationer lika vanliga (51 procent för dem man inte bett för, 52 för de andra). Men gruppen som visste att de varit föremål för bön hade en högre komplikationsfrekvens, 59 procent.

Forskarna bakom studien har ingen förklaring till resultaten, men föreslår att vetskapen om att man erhållit förböner kan ha lagt extra stress på patienterna i den tredje gruppen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Det är inte märkligt att rubr. artikel redovisar ett experiment i trosfrågor i USA, detta dubbelmoralens förlovade land.Antalet förböner som visat sig hjälpa är genom tiderna ett astronomiskt antal. Men Gud deltar inte i experiment, utan lyssnar till de böner som kommer från opåverkade, ej i experiment deltagande, varma hjärtan.Det är ett mycket stort ansvar som man åtar sig när man vill göra experiment med Gud. Så stort ansvar att man kanske måste konstatera att detta varit till förfång för de sjuka, man blandat in i det rubr. experimentet.

Om man tror att förböner har någon effekt, om så bara genom att det ger Gud uppmärksamhet för den ska man ber om, måste man beakta att Gud FÖRSÄMRADE för de människor som medvetet lät sig ingå i experimentet. Slutsatsen måste då bli att Gud är ELAK mot den som låter sig ingå i experiment.

Om man överhuvudtaget tror på förbön måste det vara en riktigt ytlig och elak Gud man tror på. Den ensame stackaren som inte har så många som ber för den har mindre chans att bli frisk än en person som av någon anledning har många som ber. Hur kan man välja att tro på en sådan otrevlig Gud.