Annons

Bokanmälan: I universumlandskapet

Hur kommer det sig att universum är så finstämt?

Författare: 

Publicerad:

2006-09-01

Att alla naturkonstanterna måste ha exakt de värden de har, annars skulle vi inte kunna finnas här? Denna einsteinska fråga om huruvida Gud hade något val när han skapade världsalltet har nu en chans att bli besvarad med hjälp av strängteorin. Teorin är ett matematiskt mycket avancerat försök att skapa en modell för allting, men, säger kritikerna, den har problemet att den inte löser bara vårt universums gåta, utan beskriver ett mycket stort antal möjliga världar.

Författaren Leonard Susskind är en av arkitekterna bakom strängteorin. Han hävdar att just mångfalden är teorins stora tillgång: med många olika lösningar är vårt universum ett naturligt inslag i detta, vad han kallar, universumlandskap. Detta beskriver han i en bitvis rätt personlig berättelse om den moderna fysiken, där idéer om genomtänkt design från gudomliga krafter är helt överflödiga.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

2

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

där idéer om genomtänkt design från gudomliga krafter är helt överflödiga.Hela texten ända fram till det här är utomordentligt. Vem avgör om det finns gudomliga krafter bakom eller inte? Ja, inte kan jag göra det. och inte kan redaktionen göra det, och inte kan Leonard Susskind göra det! Det är sådan här kommentarer som ger kreationisterna bränsle på elden. Det är den den här typen av tjyvnyp mot de troende som för dom att släpa in sina kreationistiska ideer på universiteten, som blir en del av deras alibi.Naturvetenskapen har INGENTING med religion/Gud(ar) att göra. Den är inte teistisk. Den är inte ateistisk. Därför är sådan här kommentarer i ett strikt vetenskapligt ämne så otroligt korkade. Forskarna har eller har inte en tro, men det är en privatsak och ska inte blandas ihop med astronomi, evolutionsbilogi, astrofysik etc.Absolut inte. Därför ska fof:s redaktion i fortsättningen hålla sig borta från dylika helt oväsentliga kommentarer, för filosofi/religion är som sagt i dessa sammanhang en ren privatsak.Redaktionens kommentar?

Det vetenskapliga samfundet avfärdar enhälligt ID som pseudovetenskap. Kritikerna hävdar att ID är ett försök att uttrycka religiösa dogmer i en vetenskaplig form, för att tvinga skolor och universitet att undervisa i kreationism. Kungliga Vetenskapsakademin och 66 andra vetenskapsakademier ser ID:s påståenden som icke vetenskapligt testbara och framhåller att evolutionsteorin styrks av flera olika vetenskaper. Den amerikanska vetenskapsakademin (National Academy of Sciences), National Center for Science Education och American Association for the Advancement of Science har uttalat att intelligent design inte är vetenskap utan religiöst motiverad kreationism.Medan den vetenskapliga teorin för evolution genom naturligt urval har stöd av observerbara och upprepningsbara fakta, som mutationer, genflöde, genetisk drift, adaption och artbildning genom naturligt urval, så är den "intelligenta konstruktören" inom ID varken observerbar eller upprepningsbar. Kritiker hävdar att detta strider mot det vetenskapliga kravet på falsifierbarhet. ID-förespråkaren Michael Behe erkänner också att ”intelligent design kan inte bevisas genom experiment”. Behe hävdar att ID är en vetenskaplig teori men har samtidigt under domstolsförhör medgivit att med hans definition av vetenskap skulle även astrologi klassas som vetenskap.Kritiker påpekar också att det bakom många av ID-rörelsens argument ligger en misstolkning av betydelsen av ordet ”teori”, och ID-anhängare brukar hävda att evolutionsteorin ”bara är en teori”. Användningen av ordet ”teori” inom vetenskapen skiljer sig dock betydligt från den vardagliga betydelsen av ”hypotes” eller ”gissning”. En vetenskaplig teori är tvärtemot något mycket väletablerat, en förklaringsmodell som stöds av en stor mängd empiriska data.Biologen Richard Dawkins har sagt att undervisa om intelligent design i skolan är som att lära ut att jorden är platt: "Om man ger barnen idén att det finns två inriktningar inom vetenskapen, en som säger att jorden är rund och en som säger att jorden är platt, så missleder man dem."ID-förespråkare hävdar att ID är en vetenskaplig teori eftersom man inte explicit hävdar någonting om den intelligente designerns identitet, speciellt säger man inte att designern har övernaturligt ursprung – det är bara en möjlig tolking. Filosofen Elliott Sober har dock visat att om man tar den minimala ID-teorin med några extra antaganden som kausalitet (dvs. att orsak kommer före verkan) och att universum inte är oändligt gammalt (vilket stöds av kosmologin) så implicerar detta logiskt att det nödvändigt existerar en övernaturlig designer. Men det ger inte någon som helst förklaring av hur denna designer kommit till och därmed förklarar den hypotetiske designern ingenting. Man måste få föra diskussioner som berör vetenskap och motbevisa icke-vetenskap även om det har med "religion/Gud(ar) att göra".Eller vad anser FoF-redaktionen?

Lägg till kommentar