Annons

Återkoppling: Ingen nolla bland blodgrupperna

Annons

Publicerad:

2009-05-25

På sidan 6 i F&F 7/06 finns en notis om människans ABO-blodgrupper. Beteckningen för blodgruppen O ska vara bokstaven stora O. Den har sitt ursprung i tyska ordet ohne (=utan): upptäckaren Karl Landsteiner konstaterade att vissa personer har röda blodkroppar som är utan antigen, det vill säga har varken A eller B. I Sverige användes tidigare beteckningen 0 (noll), vilket vi tycks ha varit ensamma om. Detta ändrades för några år sedan.

JÖRGEN MALMQUIST, Nationalencyklopedin

Texten på nätet är korrigerad.

Universalblod på nytt sätt

Människor kan ha blodgruppen O, A, B eller AB.

2006-09-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.