Annons

Barn börjar i förskola tidigare

Sedan början av 1990-talet har småbarnen börjat allt tidigare på dagis. Föräldrarna ångrar sig dock ofta senare.

Annons

Genomsnittsåldern för barn att börja förskola är 18 månader. Men de flesta föräldrar tycker att två år är en lämpligare ålder, enligt en undersökning av SCB och Riksförsäkringsverket.

Undersökningen visar att barn födda på senhösten och vintern ofta börjar tidigare på dagis än barn födda på sommarhalvåret. Förstfödda barn börjar i regel senare än småsyskonen. Många föräldrar prioriterar att vara hemma med första barnet, men vid nästa barn kan den ekonomiska situationen vara sämre och den redan etablerade kontakten med dagis gör att andrabarnet börjar på dagis tidigare. Detta trots att de flesta föräldrar hellre hade velat vara hemma ytterligare ett halvår.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.