Annons

Cyklister med hjälm mer utsatta

Ny brittisk studie visar att bilister håller större avstånd till cyklister utan hjälm.

Annons

Det är nu snart två år sedan lagen om cykelhjälm för barn under 15 år infördes i Sverige. Enligt mätningar vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har lagen inneburit att ungdomar upp till 12 år använder hjälm i mycket högre grad än tidigare.

Nu visar dock forskning i Storbritannien att cykelhjälm inte är enbart positivt för cyklisten. Ian Walker, trafikpsykolog vid University of Bath, har låtit sig bli omkörd av 2 500 bilar och mätt avståndet till varje fordon som passerat. I hälften av fallen har han haft hjälm, annars varit barhuvad. Detta är den första studien av hur bilister beter sig mot cyklister, medan tidigare försök har fokuserat mest på hur cyklisterna beter sig.

Hans studier visar att fordonen kör närmare honom när han bär hjälm än när han cyklar utan hjälm. Med hjälp av en dator kopplad till en avståndsmätare har han mätt skillnaden till i genomsnitt 8,5 centimeter. I genomsnitt är avståndet mellan cykel och det passerande fordonet 1,3 meter.

Ian Walker tror att förklaringen till skillnaden är att bilisterna omedvetet bedömer cyklister utan hjälm som mer oerfarna och oförutsägbara och därför håller större avstånd till dem.

Sixten Nolén, ansvarig för cykelhjälmsundersökningarna vid VTI, är inte förvånad över resultaten. Och han påpekar att den brittiska studien kan få rätt märkliga konsekvenser. Det visar sig nämligen att bilisterna höll ännu större avstånd, i genomsnitt 14 centimeter, när Ian Walker klädde ut sig med hjälp av en långhårig peruk.

- Man borde alltså ta fram håriga cykelhjälmar som gör att cyklisten ser konstig och opålitlig ut. Då håller bilisterna störst avstånd. Men det blir ju absurt, säger Sixten Nolén.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Att alla åtgärder inom trafiksäkerhetsområdet medför olika former av riskkompensation har vi vetat länge. Cyklister cyklar något mindre försiktigt när de har hjälm än när de cyklar utan. Bilister kör försiktigare när de upplever omgivningen som riskfylld än när de upplever den som trygg. Ian Walkers undersökning visar att riskkompensationen även påverkas av upplevelsen av andra trafikanters beteenden.Den allvarligaste effekten av en hjälmlag är dock att den medför minskat cyklande, enligt erfarenheter från bl.a. Australien. Den negativa hälsoeffekten av minskad fysisk aktivitet, p.g.a. att färre cyklar, är mångdubbelt större än den eventuella positiva hälsoeffekten av minskat antal huvudskador tack vare hjälmen. En hjälmlag medför alltså att fler människor dör, inte att människors liv räddas.Björn AbelssonTrafikplanerare